ДОБРОДОШЛИ!

Света гора

СРБИКС

Група Србикс се заснива на љубави према отаџбини!

Србикси су родољуби!

Србикси се заснивају на патриотизму!

Србикс ради на очувању србске породчне вредности!

Србикс воли историју!

Србикс воли културу!

Србикс воли православље!

Срби за србе, брат за брата!

Бог је љубав!

с'поштовањем СРБИКС 2017!

Александар I Карађорђевић

Милунка Савић

Драгутин Матић

Живојин Мишић

Стефан Немања

Свети Сава

Цар Душан

Бели Ађео

Рече мени мој пријатељ Александар, када кренеш на пут, иди полако.

И због безбедности, а доћи ћеш нешто касније.

Када дођеш касније пиво је хладније, ракија је старија, а сир је тврђи...............

АЗБУКА

Модерна српска азбука има 30 ћириличних слова и свако од њих представља одговарајући глас. Саставио ју је Вук Стефановић Караџић 1818. године мада је као званично писмо у Србији призната тек 1868. Он је из руске грађанске азбуке, која је у то време употребљавана и код Срба, изоставио сва непотребна слова: i, ю, й, ъ, ь, щ, я и др., а у своју реформисану азбуку унео шест нових слова: ћ, ђ, љ, њ, ј и џ. Слово ћ Вук је унео из старе ћирилице; ђ му је начинио Лукијан Мушицки према ћ; љ је спојено слово од л и ь, њ је такође спојено слово од н и ь; ј је узео из латинице, а џ из румунске ћирилице.

А а = А а
Н н = N n
Б б = B b
Њ њ = Nj nj
В в = V v
О о = О о
Г г = G g
П п = P p
Д д = D d
Р р = R r
Ђ ђ = Đ đ
С с = S s
Е е = Е е
Т т = Т т
Ж ж = Ž ž
Ћ ћ = Ć ć
З з = Z z
У у = U u
И и = I i
Ф ф = F f
Ј ј = Ј ј
Х х = H h
К к = К к
Ц ц = C c
Л л = L l
Ч ч = Č č
Љ љ = Lj lj
Џ џ = Dz dz
М м = М м
Ш ш = Š š